George III halfpenny 1806

£21.26

George III halfpenny 1806

Out of stock

Description

George III halfpenny S3781 1806 [R/ 3 berries variety] EF